Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Маршрутни схеми и график за сметосъбиране и сметоизвозване за м. октомври и ноември в 34 села на община Ловеч - 2016 г.

Маршрутни схеми и график за сметосъбиране и сметоизвозване за м. октомври и ноември в 34 села на община Ловеч - 2016 г.