Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1828 / 21.10.2022 г.

Относно: Границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за гр. Ловеч и 34-те населени места в Община Ловеч през 2023 г.