Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Заповед № 1435 / 02.09. 2016 г. относно границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за гр. Ловеч и 34-те населени места в Община Ловеч през 2017 г.