Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Социални дейности и здравеопазване

1.СДЗ_01 Издаване на Протокол за учредяване на настойничество или назначаване на попечител и издаване на Удостоверение за настойничество или попечителство

Правно основание: Семеен кодекс, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч    

3.Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Ловеч

Предмет: Чл. 1. С този правилник се определят органите, реда и условията по финансово подпомагане за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни…