Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

3.Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Ловеч

Предмет:

Чл. 1. С този правилник се определят органите, реда и условията по финансово подпомагане за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Ловеч.

 

Средства:

Чл. 2. (1) Средствата в Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания  на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Ловеч се осигуряват от бюджета на община Ловеч.

(2) Средства могат да се набират и чрез публични финансови програми и проекти, дарителски и благотворителни кампании.

(3) Средствата за Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания  на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Ловеч се определят всяка календарна година, заедно с бюджета на община Ловеч, по предложение на комисията по този правилник........