Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ЛОВЕЧ

Социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания е възложена с Договор № ДВ-220 от 31.07.2012 г. за управление на Сдружение „Закрила“ – Ловеч след проведена процедура по чл.37 от ППЗСП

Целева група: Деца с различна степен на интелектуално затруднение, с физически и множествени увреждания, деца с психични и неврологични заболявания и лица от 18 до 50 годишна възраст с различна степен на интелектуално затруднение и физически увреждания

Капацитет: 46

Дейности: Дневна и полудневна грижа, консултиране, логопедична помощ, обучителни и  терапевтични дейности; медицинска и социална рехабилитация; функционална и занимателна трудотерапия; развиване на умения за застъпничество и самозастъпничество

Адрес: гр. Ловеч, ж.к. «Здравец»

тел: 068/ 603 710