Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ С ЦЕЛЕВА ГРУПА ХОРА ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Социалната услуга е възложена за управление на Фондация "Глобална инициатива в психиатрията - София".

Социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания е разкрита като държавно делегирана дейност през 2008 г.

Целева група: Хора с психични разстройства

Капацитет: 40 места

Дейности: Комплекс от социални услуги - медицински, образователни, рехабилитационни, трудотерапевтични, насочени към социално включване и намаляване на рисковете от институционализация на хора с психични проблеми

Потребителите на социалната услуга "Дневен център" заплащат такса в размер на 30 % от доходите си, съгласно тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Адрес: гр. Ловеч,

ул.“Княз Ал. I Батенберг“№ 16

тел: 0878590138

e-mail: psihocentur@abv.bg

  • Даниела Димова - Събева