Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

Целева група: Възрастни хора с физически увреждания

Капацитет: 40 места

Дейности: Организиране на свободното време, съдействие за лични контакти с близките, съдействие за закупуване на лекарствени средства от поддържащата терапия на потребителите по рецептурна книжка, рехабилитационни и трудотерапевтични дейности, психологическо и социално консултиране

Потребителите на специализираната институция заплащат такса в размер на 70 % от доходите си, съгласно тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Адрес: с. Сливек, Община Ловеч

ул. „Трети март“ № 2А

тел.: 068 / 625 056

e-mail: slivek.lovech1@abv.bg

Директор: Галя Петрова