Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Целева група: Възрастни хора над 65 години и лица с над 71% загуба на трудоспособност

Капацитет: 300 места

Дейности: приготвяне и доставка на храна до дома на потребителите; санитарно-битови услуги: помощ в домакинството, помощ при поддържане на лична хигиена, съдействие за закупуване на продукти, съдействие за заплащане на битови сметки, административни услуги

Разполага с два кухненски блока в гр. Ловеч и с. Дойренци, които са цялостно ремонтирани, оборудвани и модернизирани в рамките на реализиран проект от Община Ловеч.

Лицата, ползващи предлаганите от ДСП – Ловеч социални услуги заплащат месечна такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ловеч.

Адрес: гр. Ловеч

 пл. „Тодор Кирков“ № 5, бл. Вароша, партерен етаж

тел.: 068 / 603-708

e-mail: dsp_lovech@abv.bg

Управител: Цветанка Маринова