Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Клубове на инвалида в община Ловеч

Клубовете на и инвалида като форма за социална интеграция и социална услуга в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на възрастните хора и лицата с увреждания. Дейността им се финансира от бюджета на Община Ловеч а помещенията в които се намират са частна общинска собственост. В клубовете на инвалида членуват хора в пенсионна възраст и с определен процент нетрудоспособност, удостоверен с ЕР на ТЕЛК, на които се предоставят комплексни социални услуги

За изпълнение на своите цели съвместно със Съюза на инвалидите  в България, клубовете на инвалида организират и провеждат, инициативи и дейности като:

  • Разговори, събеседване по актуални събития, гледане на телевизия, слушане на музика и др.;
  • Организиране на спортни и забавни  игри, излети, екскурзии и др.;
  • Срещи със сродни организации от други населени места в страната и чужбина, отбелязване на лични празници за членовете на клуба, национални и др.;
  • Клубовете провеждат мероприятия за повишаване на здравната и социална култура на своите членове

Клубовете на инвалида са равномерно разпределени на територията на цялата община и през годините са се доказали като основна услуга за социална интеграция и социално включване на голяма част от възрастните хора , особено в малките населени места, отдалечени от общинския център.

В община Ловеч са разкрити и функционират 9 клуба на инвалида – 4 в гр. Ловеч и в селата  Александрово, Радювене, Дойренци, Йоглав и Лешница.