Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ "ЗДРАВЕЦ"

Центърът за настаняване от семеен тип е изграден през 2008 г. по Проект „Инициатива за реформа в грижата за децата” в рамките на Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставянето на услуги в общността за рискови групи”

Целева група: Деца без увреждания, за които до момента на настаняването им няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство

Капацитет: 10 места

Дейности: Задоволяване на потребностите на детето от подслон, храна, лични вещи и др., организиране на ежедневието, грижи за здравето, психологическа подкрепа, осигуряване на достъп до образование, развиване на умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време, работа с родители и семейства, други институции и организации

Адрес: гр. Ловеч

ж.к.“Здравец“ № 41 Г

тел: 068/ 635 497

e-mail: cnst1@abv.bg

  • Петя Николова