Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ "ЛАЛЕ"

Центърът за настаняване от семеен тип е изграден през 2008 г. по Проект „Инициатива за реформа в грижата за децата” в рамките на Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставянето на услуги в общността за рискови групи”

Целева група: Деца без увреждания, за които до момента на настаняването им няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство

Капацитет: 12 места

Дейности: Задоволяване на потребностите на детето от подслон, храна, лични вещи и др., организиране на ежедневието, грижи за здравето, психологическа подкрепа, осигуряване на достъп до образование, развиване на умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време, работа с родители и семейства, други институции и организации.

Адрес: гр. Ловеч

бул.“България“ № 67

тел: 068/ 600 169

e-mail: cnst2@abv.bg

  • Поля Денкова