Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ " СВ. ИВАН РИЛСКИ"

Центърът за настаняване от семеен тип е разкрит като държавно делегирана дейност през 2013 г. след закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Параскева Нейкова“ – Ловеч.

Целева група: Пълнолетни лица с деменция

Капацитет: 8 места

Дейности: Задоволяване на потребностите на настанените лица от подслон, храна, лични вещи и др., организиране на ежедневието, грижи за здравето, психологическа подкрепа, работа със семейства, други институции и организации

Адрес: гр. Ловеч

ул.“Стефан Караджа“ № 24

тел: 068/ 604 486

e-mail: cnst3lovech@gmail.bg

  • Татяна Добрева