Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция е възложена за управление на Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“.

Целева група: Деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки; деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; деца и лица с различни форми на зависимост; деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация

Капацитет: 25

Дейности: психологична и педагогическа подкрепа; логопедична, социална и лечебна  рехабилитация; юридически информационни услуги; ранно разпознаване на изоставане в развитието на деца; работа в сензорна среда; трудотерапия; обучение в трудови умения и умения за самостоятелен живот; арт – терапия


Трудов център към ЦСРИ работи в три направления

  • кафене - приготвяне на гофрети и щроб вафли по холандска рецепта, приготвяне на топли напитки – кафе, чай, капучино, сервиране, отсервиране, почистване, пазаруване
  • арт ателие - изработване на сувенири, изработване на бижута, опаковане, плетене, шиене, набавяне на материали и предлагане на готовите продукти
  • копирни услуги - набиране на текст, изработване на презентации, принтиране, ксерокопиране, сканиране, ламиниране, подвързване, изработка на визитки, грамоти и др., унищожаване на хартия и др.

Адрес: гр. Ловеч

ул. «Стефан Караджа» № 16

тел: 068/ 601 277; 068/601 387