Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ "СВЕТИ НИКОЛАЙ"

Защитеното жилище е изградено през 2014 г. по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“

Целева група: Лица с физически увреждания

Капацитет: 8 места

Дейности: Осигуряване на пълноценен и относително самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната с възможност за подкрепа, социално включване и придобиване или възстановяване на изгубените социални умения и навици, работа с родители и семейства; работа с общността, други институции и организации

Потребителите на социалната услуга "Защитено жилище" заплащат такса в размер на 50% от доходите си, съгласно тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

 

Адрес: гр. Ловеч

ул.“Петко Рачев Славейков“ № 7

тел: 068/ 601 307

e-mail: zastiteno@abv.bg

  • Анна Костадинова