Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "ЛИЛАВАТА КЪЩА"

http://www.bghelsinki.org/bg/multimedia/video/lilavata-kshcha/

Защитеното жилище е разкрито през 2006 г. по Национална програма „Красива България“, Компонент II “Социална инфраструктура“. Намира се в центъра на гр. Ловеч в непосредствена близост до административните, културни и обществени сгради. Осигурена е достъпна архитектурна среда.

Целева група: Лица с умствена изостаналост

Капацитет: 6 места

Дейности: Осигуряване на пълноценен и относително самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната с възможност за подкрепа, социално включване и придобиване или възстановяване на изгубените социални умения и навици, работа със семейства; работа с общността, други институции и организации

Потребителите на социалната услуга "Защитено жилище" заплащат такса в размер на 50% от доходите си, съгласно Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Адрес: гр. Ловеч

ул.“Димитър Пъшков“ № 4

тел: 068/ 601 892

e-mail: zastiteno@abv.bg

  • Анна Костадинова