Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ "СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА"

Защитеното жилище е разкрито като държавно делегирана дейност през 2008 г.

Целева група: Лица с физически увреждания

Капацитет: 8 места

Дейности: Осигуряване на пълноценен и относително самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната с възможност за подкрепа, социално включване и придобиване или възстановяване на изгубените социални умения и навици, работа със семейства, работа с общността, други институции и организации

Потребителите на социалната услуга "Защитено жилище" заплащат такса в размер на 50% от доходите си, съгласно тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Адрес: гр. Ловеч

ул.“Александър Стамболийски“ № 3 А

тел: 068/ 600 089

e-mail: zjlovech@abv.bg

  • Анна Костадинова