Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Младежки информационно - консултантски център

Ðладежки инÑоÑмаÑионно - конÑÑлÑанÑÑки ÑенÑÑÑ

Подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на Ловеч и утвърждаване на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни младежки услуги.

 

Услугите на Младежки информационно-консултантски център ( МИКЦ) – Ловеч са насочени към: млади хора на възраст от 13 до 35 години, младежки организации и групи, младежки работници, граждански организации, работещи с младежи и други заинтересовани страни.

 

 

ЗА КОНТАКТИ: 

 

Адрес: 5500 Ловеч, квартал „Вароша”

ул.”Георги Бенковски” № 1 

 

тел./факс: 068 603834

 

E-mail: mikc.lch@gmail.com
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия