Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД

 

 

На основание чл. 9, от „Процедура за избор на членове на Съвета на децата“, утвърдена от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД),

 

ОБЯВЯВАМ

 

начало на процедурата за избор на членове на Съвета на децата в Община Ловеч.

На интернет страницата на Община Ловеч е публикувана Процедура за избор на членове на Съвета на децата“ с Приложения 1, 2 и 3 във формат  PDF, имащи отношение към прилагане на процедурата на общинско ниво и във формат Word само Приложения 1 и 2 с възможност за попълване.

Съгласно чл. 10 от процедурата, кандидатите за членове на Съвета на децата изпращат документи за кандидатстване до 24 май на съответната календарна година.

Попълнените формуляри за кандидатстване и мотивационните писма могат да бъдат изпращани по пощата в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 или по електронен път на електронен адрес: ivan.ivanov@lovech.bg.

За координиране на избора на общинско ниво е определен г-н Иван Иванов – главен експерт „Младежки дейности и спорт“ в общинска администрация: сл. тел.: 068 688370; мобилен тел.: 0878 770260.