Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Спортен клуб по борба

Клубът е учреден през 1993 година и се управлява и представлява от Иван Мирославов. Предмет на основната дейност е развитие на физическата култура чрез популяризиране на спорта борба; осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност в класически и свободен стил.
 

ЗА КОНТАКТ:

Адрес: 5500 Ловеч, ул.”Търговска”12, стая 113
Тел: 068/601726