Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Спортни бази на територията на град Ловеч

                  

СПОРТЕН ОБЕКТ

МЕСТАНОХОЖДЕНИЕ, АДРЕС

ЗА КОНТАКТИ

СТОПАНИСВА СЕ:

Спортна зала Ловеч

„Хан Кубрат" №5

Александър Стоянов GSM:0882821583

Община Ловеч

Многофункционална спортна зала

Ул. „Шишман" №7

Радослав Хитов - директор

ПЕГ „Екзарх Йосиф I"

Физкултурен салон

Ж.к. „Червен бряг"

Симеон Колев - директор

СОУ „Тодор Кирков"

Физкултурен салон

Ул. „Цачо Шишков" №2

Илица Петрова - директор

ОУ „Васил Левски"

Физкултурен салон

Ул."Търговска" №80

Милка Аладжова - директор

ОУ „Христо Никифоров"

Физкултурен салон

Ул.„Райна Княгиня" №3

Габриела Георгиева- директор

ПГ по ВМ

Физкултурен салон

Кв.„Гозница" Ул. „Бачо Киро" №5

Валя Тодорова - директор

ОУ"св.св.Кирил и Методий"

Спортна площадка

Ж.к. „Червен бряг"

Ив. Иванов-гл. експерт МДС

GSM:0878770260

Община Ловеч

Фитнес площадка

„Баш-Бунар"

Ив. Иванов-гл. експерт МДС

GSM:0878770260

Община Ловеч

 
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия