Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Стипендия за деца с изявени дарби по национална Програма с мерки, приета с ПМС

Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска от министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта на ученик от държавно и частно училище или от кмета на съответната община на ученик от общинско училище, който е класиран за съответната календарна година по мярка от съответния раздел на програмата по чл. 11, ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, която е приложена ТУК:

 

ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ЗА ПЕРИОДА 2019/2020 ГОДИНА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА С МЕРКИ, ПРИЕТА С ПМС:

1. Константин Константинов Василев, ППМГ – гр. Ловеч

2. Десислава Цветанова Димитрова, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“

3. Ванеса Николаева Вескова, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“