Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Протокол № 1 за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в населените места на територията на Община Ловеч

Протокол № 1 за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в населените места на територията на Община Ловеч.

Файлове:

Протокол 1.pdf Протокол 1.pdf