Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на свободни пасища от ОПФ и чл. 19 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване - 2016-2017 г.

Списък на свободни пасища от ОПФ и чл. 19 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване - 2016-2017 г.