Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на свободните ливади от ОПФ и чл. 19 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване

Списък на свободните ливади от ОПФ и чл. 19 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване.