Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАПОВЕД РД – 12-13 / 19.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя, в землището на с. Горно Павликене, ЕКАТТЕ 16883, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Файлове:

Zap_G_pavlikene_OZ.pdf Zap_G_pavlikene_OZ.pdf