Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ЗАПОВЕД РД - 12-252 / 02.11.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Владиня, ЕКАТТЕ 11452, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Файлове:

Zap_Vladinq_OZ.pdf Zap_Vladinq_OZ.pdf