Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ЗАПОВЕД РД – 12-55 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Соколово, ЕКАТТЕ 67948, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Файлове:

Zap_Sokolovo_PML.pdf Zap_Sokolovo_PML.pdf