Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ЗАПОВЕД РД – 12-65 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Стефаново, ЕКАТТЕ 69225, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Файлове:

Zap_Stefanovo_OZ.pdf Zap_Stefanovo_OZ.pdf