Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАПОВЕД № РД-12-73/12.02.2016 г. за изменение на ЗАПОВЕД РД – 12-322 /21.12.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя, в землището на с. Йоглав, ЕКАТТЕ 34093, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г. – изменение на Заповед РД – 12-322 /21.12.2015 г.