Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-1871 / 13.11.2020 г.

Относно: Предоставяне под наем на имоти - полски пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели за стопанската 2020/2021 г.