Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Допълнение на Тарифата за определяне на базисните месечни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Ловеч

Допълнение на Тарифата за определяне на базисните месечни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Ловеч, приета с Р Е Ш Е Н И Е № 111 от 31 март 2016 година на Общински съвет - Ловеч.