Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЩИНА ЛОВЕЧ