Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2016 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2016 г, приета с Решение № 31 от 28.01.2016 г. на Общински съвет - Ловеч.