Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Тарифа за определяне на базисните месечни наемни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

Тарифа за определяне на базисните месечни наемни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, приета с Р Е Ш Е Н И Е № 838 от 18 декември 2014 година на Общински съвет - Ловеч.

Файлове:

1. Тарифа_.docx 1. Тарифа_.docx