Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ловеч за периода 2018-2020 г.