Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ловеч за периода 2018-2020 г.