Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Доклад от извършена последваща оценка на ОПР на Община Ловеч за периода 2014-2020 г.

Доклад от извършена последваща оценка на ОПР на Община Ловеч за периода 2014-2020 г.