Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Доклад от извършена последваща оценка на ОПР на Община Ловеч за периода 2007-2013 г.

Доклад от извършена последваща оценка на ОПР на Община Ловеч за периода 2007-2013 г.

Файлове:

Doklad_Ocenka_Lovech.pdf Doklad_Ocenka_Lovech.pdf