Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ловеч ( 2011- 2015 г.)

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ловеч ( 2011- 2015 г.)