Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Ловеч за периода 2012 - 2015 година

Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Ловеч за периода 2012 - 2015 година.