Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Ловеч за периода 2012 - 2015 година

Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Ловеч за периода 2012 - 2015 година.