Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява 1 брой вакантна длъжност Работник строителство в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Поддържане и ремонт на общински обекти“

Резултати от проведен на 29.08.2016 г. подбор за длъжността „Работник строителство“ в БД „Комунални дейности“,

Звено „Поддържане и ремонт на общински обекти“

 

 

Трудов договор ще бъде сключен със: Стефко Богданов Мачев.