Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява 2 броя вакантни длъжности Медицинска сестра към Детско и училищно здравеопазване

07.09.2023 г.

 

Резултати от проведен подбор за 2 броя свободни работни места за длъжността „Медицинска сестра“
в Детско и училищно здравеопазване в Община Ловеч

 

 

Трудови договори ще бъдат сключени с:

  1. Катя Маринова Георгиева
  2. Марияна Костадинова Додева

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява 2 броя вакантни длъжности

Медицинска сестра към Детско и училищно здравеопазване

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше – професионален бакалавър

2. Професионална област – Медицинска сестра, Медицински фелдшер, Здравни грижи, Медицина  

3. Професионален опит – 1 година

4. Допълнителни изисквания – Компютърна грамотност

II. Цел на длъжността: Оказване на първа помощ при спешни състояния до пристигане на екип на спешна помощ. Дейности по превенция и профилактика на здравето.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 и стая 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 04.09.2023 г.