Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява процедура за подбор на здравен медиатор

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

Резултати от проведен на 17.03.2022 г. подбор за длъжността „Здравен медиатор“

 

 

Няма одобрен кандидат за заемане на длъжността.

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

обявява процедура за подбор на здравен медиатор

 

 

 

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в сградата на Община Ловеч, стая 211, ет.2 или може да бъде изтеглен от ТУК:

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към общността, в която ще работи
 • Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност
 • Владеене на езика на общността
 • Добри комуникативни умения
 • Умения за работа с компютър - MS Word, Internet, електронна поща

 

Подборът се осъществява от комисия на два етапа (в рамките на един ден):

 1. Преглед на представените от кандидатите документи
 2. Провеждане на интервюта с одобрените на първи етап кандидати

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 22.02.2022 година.

Документите се подават в сградата на Община Ловеч, стая 211 и 212.

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

- Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи.

- Работа с клиенти и оказване на подкрепа при контактите между ОПЛ и/или други медицински специалисти и пациента.

- Помощ при комуникации с РЗОК, РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“, Комисия за защита от дискриминация, НПО.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net