Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява процедура за подбор на здравен медиатор

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

обявява процедура за подбор на здравен медиатор

 

 

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в сградата на Община Ловеч, стая 211, ет. 2 или може да бъде изтеглен от файла, приложен в настоящото обявление.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Добри комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)

 

Подборът се осъществява от комисия на два етапа (в рамките на един ден):

 1. Разглеждане на постъпилите документи от комисия
 2. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрените по документи

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 24.02.2023 година.

Документите се подават в сградата на Община Ловеч, стая 211 и 212, ет. 2

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-  Работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

-  Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

-  Подпомагане при попълване на различни документи. Помощ при комуникации с РЗОК, РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“, Комисия за защита от дискриминация, НПО.

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Файлове:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ