Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Домакин в Детска кухня и Детска ясла № 5 „Патиланци“

Резултати от проведен подбор за длъжността

Домакин в Детска кухня и Детска ясла № 5 „Патиланци“

при Община Ловеч

 

Кандидатите са класирани както следва:

  1. Даниела Руменова Маринова
  2. Стефка Стойчева Андонова

 

Трудов договор ще бъде сключен с: Даниела Руменова Маринова.

При неявяване на първия класирал се за сключване на трудов договор, ще бъде поканен вторият по ред.

 

 


 

 

 

 

 

 

обявява вакантна длъжност

Домакин в Детска кухня и Детска ясла № 5 „Патиланци“

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Професионална област – Икономика 

3. Професионален опит – 1 година

4. Допълнителна квалификация – компютърна грамотност

II. Цел на длъжността: Организация на осигуряването, снабдяването, съхраняването и отпускането на хранителни продукти – материали, инвентар и канцеларски принадлежности в Детска кухня. Организиране събиране на месечните такси в Детска ясла № 5 „Патиланци“. Водене на отчетна документация.

III. Длъжността е с период на наемане до завръщане на титуляра.

IV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VI. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 13.07.2018 г.