Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Готвач в Детска кухня – гр. Ловеч, жк „Здравец“

Резултати от проведен подбор за длъжността Готвач

в Детска кухня при Община Ловеч

 

 

 

         Трудов договор ще бъде сключен с:

         Иво Стоянов Иванов

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Готвач в Детска кухня – гр. Ловеч, жк „Здравец“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Професионална област – технология на храненето или завършен курс за готвач

3. Професионален опит – 1 година

II. Цел на длъжността: Приготвяне на храна за деца, от организиран и неорганизиран контингент - деца от 10 месеца до 3 години от Детските ясли и деца от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка, на които се приготвя обедно меню на база подадена от родителите заявка.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Свободното работно място е по заместване на отсъстващ продължително време служител.

VІ. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 02.12.2022 г.