Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Медицински фелдшер в ОУ „Проф. Димитър Димов“

Резултати от проведен подбор за длъжността

Медицински фелдшер  в ОУ „Проф. Димитър Димов“

 

 

Кандидатите са класирани както следва:

  1. Светла Христова Петкова
  2. Нина Методиева Христова

 

Трудов договор ще бъде сключен със: Светла Христова Петкова

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Медицински фелдшер в ОУ „Проф. Димитър Димов“

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-професионален бакалавър

2. Професионална област – Медицински фелдшер

3. Професионален опит – 1 година

4. Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност

II. Цел на длъжността: Отговаря за непосредствено предоставяне на лечебни услуги на учениците и провеждане на здравно-профилактична дейност.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 28.10.2016 г.