Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Помощник готвач в Детска кухня

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Резултати от проведен подбор за длъжността Помощник готвач в Детска кухня при Община Ловеч

 

Кандидатите са класирани както следва:

  1. Хубавена Маринова Малчева
  2. Кристиан Даниелов Пашов
  3. Иваничка Александрова Иванова

 

Трудов договор ще бъде сключен с: Хубавена Маринова Малчева

При неявяване на първия класирал се за сключване на трудов договор, ще бъде поканен следващия по ред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Помощник готвач в Детска кухня

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Професионална област – Хранително-вкусова промишленост или завършен курс за готвач или помощник-готвач  

3. Професионален опит – предимство

II. Цел на длъжността: Приготвяне на храна за деца, от организиран и неорганизиран контингент - деца от 10 месеца до 3 години от Детските ясли и деца от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка, на които се приготвя обедно хранене на база подадена от родителите заявка.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 05.06.2018 г.