Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Шофьор-снабдител в Детска кухня – гр. Ловеч, жк „Здравец“

Резултати от проведен подбор за длъжността

„Шофьор-снабдител“ в Детска кухня – гр. Ловеч

 

 

        

Комисията класира най-добре представилите се кандидати, както следва:

1. Теодоси Сашев Тодоров

2. Ценко Тодоров Пандов

3. Румен Преславов Ралчовски

4. Иван Йорданов Славов

 

Трудов договор ще бъде сключен с кандидата, класиран на първо място:

1. Теодоси Сашев Тодоров

 

При неявяване на първия класиран кандидат, ще бъде поканен следващия по ред.

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Шофьор-снабдител в Детска кухня – гр. Ловеч, жк „Здравец“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Професионална квалификация – Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория „С“

3. Професионален опит – 1 година

II. Цел на длъжността: Транспорт на хранителни и нехранителни продукти, необходими и свързани с дейността на Детска кухня. Доставка на готовата храна за деца от организиран и неорганизиран контингент.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Работното време за длъжността е 8 часа.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 20.10.2021 г.