Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

07-05-2009 - Продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап

Продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап на обект: поземлен имот с идентификационен номер 43952.511.27 с площ от 2 393 кв.м. и находящите се в него 13 броя сгради, гр. Ловеч, ж.к. Младост, общински нежилищен имот, актуван с АОС № 52895 от 05.ХІІ.2008 г.
Изтеглете документа от тук: 

Файлове:

Reshenie246.doc Reshenie246.doc